• Paprika (2006) Övrig medverkande
  • Stormen (1982) Övrig medverkande