• Crooked Arrows (2012) Övrig medverkande
  • Asylum - Dödens salar (2001) Övrig medverkande