• Withnail and I (1987) Övrig medverkande
  • Påklädaren (1983) Övrig medverkande
  • En soldat kommer hem (1982) Övrig medverkande
  • Den härskande klassen (1972) Övrig medverkande
  • Salt och peppar (1968) Övrig medverkande