• Man With a Plan (2016-2020) Huvudroll
  • Skicka vidare (2000) Övrig medverkande
  • Jesse (1998-2000) Huvudroll