• League of Legends Origins (2019) Regissör
  • Industrial Light & Magic: Creating the Impossible (2010) Regissör
  • The Pixar Story (2007) Regissör
  • Recycled Life (2006) Regissör