• Två dagar, en natt (2014) Övrig medverkande
  • Lornas tystnad (2008) Övrig medverkande