• Terribly Happy (2008) Övrig medverkande
  • The Silent Touch (1992) Övrig medverkande
  • Snuten som rensade upp (1976) Övrig medverkande
  • Doktor Glas (1968) Övrig medverkande