• Switched at birth (2011-2017) Huvudroll
  • Flying By (2009) Övrig medverkande