• Himlen tur eller retur? (1991) Övrig medverkande
  • Salem's Lot (1979) Övrig medverkande