• Zack Snyder's Justice League (2021) Övrig medverkande
  • The Eagle (2011) Övrig medverkande
  • Invictus - De oövervinneliga (2009) Övrig medverkande
  • The Bank Job (2008) Övrig medverkande
  • Solomon and Gaenor (1999) Huvudroll