• Jenny's Wedding (2015) Övrig medverkande
  • Nightmare on Kantemir (2014) Övrig medverkande
  • Mafia (2013) Övrig medverkande
  • Unstoppable (2010) Övrig medverkande