• Oskuldens tid (2011) Övrig medverkande
  • Happy Ever Afters (2009) Övrig medverkande