• In the Shadow of the Moon (2007) Övrig medverkande