• Home Sweet Hell (2015) Övrig medverkande
  • Zombie Strippers (2008) Övrig medverkande
  • Scary Movie (2000) Övrig medverkande