• Studio Sex (2012) Övrig medverkande
  • Beck - I stormens öga (2009) Övrig medverkande