• Små skandaler (2008) Övrig medverkande
  • Jordens sista dag (1961) Övrig medverkande