• Leaves of Grass (2010) Övrig medverkande
  • Quicksilver (1986) Övrig medverkande