• Star Trek II - Khans vrede (1982) Övrig medverkande