• Lilith (1964) Övrig medverkande
  • Lång dags färd mot natt (1964) Övrig medverkande