• MASK (1985-1986) Huvudroll
  • Triple Cross (1966) Övrig medverkande
  • Darling (1965) Övrig medverkande