• Run All Night (2015) Övrig medverkande
  • Side Effects (2013) Övrig medverkande
  • Mitt längtande hjärta (2012) Övrig medverkande