• Redemption - Uppgörelsen (2008) Övrig medverkande