• Skuggor ur det förflutna (1989) Övrig medverkande