• För alla vindar (1956) Övrig medverkande
  • Sheriffen (1952) Övrig medverkande
  • Hämndens timme (1950) Övrig medverkande
  • Champion (1949) Övrig medverkande
  • Villervallavillan (1948) Övrig medverkande
  • Lady från Shanghai (1948) Övrig medverkande
  • Katrin gör karriär (1947) Övrig medverkande
  • Mumiens ande (1944) Övrig medverkande
  • Inringad! (1942) Övrig medverkande
  • Citizen Kane (1941) Övrig medverkande
  • Unge Edison (1940) Övrig medverkande