• Countdown (1967) Övrig medverkande
  • Skri av fasa (1963) Övrig medverkande
  • Gäst i skräckens hus (1960) Huvudroll
  • Mannen som förstod kvinnor (1959) Övrig medverkande
  • De unga lejonen (1958) Övrig medverkande
  • Kvinnans svaga punkt (1957) Övrig medverkande