• Männen som trampade på tigerns svans (1960) Övrig medverkande