• At Any Price (2013) Övrig medverkande
  • Stranger Than Fiction (2006) Huvudroll