• 1993 (2017) Huvudroll
  • Medici (2016-) Övrig medverkande
  • Minnen av min mamma (2016) Övrig medverkande