• Teen Titans Go! Filmen (2018) Övrig medverkande
  • Fast & Furious (2009) Övrig medverkande
  • Pledge This! (2006) Övrig medverkande
  • Vilddjuren (2006) Övrig medverkande
  • Club Dread (2004) Övrig medverkande