• Vad har jag gjort för att förtjäna detta? (1984) Övrig medverkande