• Vad har jag gjort för att förtjäna detta? (1985) Övrig medverkande