• Själen är större än världen (1985) Övrig medverkande