• Crank 2: High Voltage (2009) Övrig medverkande
  • Spice World (1998) Huvudroll