• Roving Mars (2006) Regissör
  • Lyfta skrot - Pumping Iron (1978) Regissör