• Brudjägarna (2011) Övrig medverkande
  • My Son, My Son, What Have Ye Done (2010) Övrig medverkande
  • Little Man (2006) Övrig medverkande
  • Maskernas mästare (2002) Övrig medverkande