• Jag är en kamera (1955) Övrig medverkande
  • Skuggor i natten (1945) Övrig medverkande