• Blankman (1994) Övrig medverkande
  • Fisher King (1991) Övrig medverkande