• Master of the Flying Guillotine (1977) Övrig medverkande