• Kött och blod (1985) Övrig medverkande
  • Living Dead at Manchester Morgue (1975) Övrig medverkande
  • Madigans miljon (1968) Huvudroll
  • Desperat flykt (1967) Övrig medverkande
  • Falstaff (1965) Övrig medverkande