• Eden (2014) Övrig medverkande
  • Efter revolutionen (2012) Övrig medverkande