• 1883 (2021-2022) Huvudroll
  • Dixieland (2017) Huvudroll
  • Stepford Wives (2004) Övrig medverkande