• Hansel & Gretel Get Baked (2013) Övrig medverkande
  • Drillbit Taylor (2008) Övrig medverkande
  • Spanglish (2004) Övrig medverkande