• Free Ride (2014) Övrig medverkande
  • Mupparna (2011) Övrig medverkande
  • The Sarah Silverman Program (2007-2010) Övrig medverkande
  • Combat Shock (1984) Övrig medverkande