• Bye Bye Love (1995) Övrig medverkande
  • Exorcisten III (1990) Huvudroll
  • Coopers kupp (1981) Huvudroll
  • Avslöjandet (1981) Övrig medverkande
  • Inchon (1981) Övrig medverkande
  • The Ninth Configuration (1980) Huvudroll
  • Salem's Lot (1979) Övrig medverkande
  • Generalen (1977) Övrig medverkande