• American Grindhouse (2010) Övrig medverkande
  • Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks (1976) Regissör
  • Tankspridde professorns återkomst (1963) Övrig medverkande
  • Inga änglar (1962) Övrig medverkande