• Den grymme, den starke och den fege (1973) Övrig medverkande