• Faster, Pussycat! Kill! Kill! (1965) Övrig medverkande