• Speed (1994) Övrig medverkande
  • Alive (1993) Övrig medverkande