• Arthur och Maltazard (2009) Övrig medverkande
  • Largo Winch (2008) Övrig medverkande