• Uppbådet (1975) Övrig medverkande
  • Chicago-massakern (1967) Övrig medverkande
  • Hombre (1967) Övrig medverkande
  • Bröderna Cartwright (1959-1973) Övrig medverkande