• Shortbus (2006) Övrig medverkande
  • The L Word (2004-2009) Övrig medverkande